S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

IS osobných údajov je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom:201414818.

Prevádzkovateľ internetového obchodu MAKEUP AND MORE s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov,  získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle „Zákona č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov“.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu MAKEUP AND MORE s.r.o. súčasne  zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom- hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle ZOEVA www.zoeva.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť MAKEUP AND MORE s.r.o. so sídlom Zechenterova 328/5, 96701 Kremnica ICO: 46168834 (ďalej len MAKEUP AND MORE s.r.o.) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope  www.zoeva.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.zoeva.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na obchod@zoeva.sk. MAKEUP AND MORE s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope www.zoeva.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie v e-shope www.zoeva.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je MAKEUP AND MORE s.r.o. povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete MAKEUP AND MORE s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu MAKEUP AND MORE s.r.o. prípadne emailom na obchod@zoeva.sk.Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný MAKEUP AND MORE s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu MAKEUP AND MORE s.r.o., prípadne emailom na obchod@zoeva.skBeriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s MAKEUP AND MORE s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od MAKEUP AND MORE s.r.o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných MAKEUP AND MORE s.r.o.Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta a.s., Direct Parcel Distribution SK s.r.o., MAKEUP AND MORE s.r.o.


NzFjMTYy