S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky

 

Vymedzenie pojmov

 • Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je MAKEUP AND MORE s.r.o., Zlatá 622/55, 967 01 Kremnica
 • Predávajúcim je MAKEUP AND MORE s.r.o., Zlatá 622/55, 967 01 Kremnica
 • Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.zoeva.sk je spoločnosť MAKEUP AND MORE s.r.o., Zlatá 622/55, 967 01 Kremnica.
 • Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 • E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 • Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Obchodné podmienky:
Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto je však kupujúci okamžite informovaný.


Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 • Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 • Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Ceny:
Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné s DPH. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny t.j. cena uvedená v objednávkom formulári. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Objednávka:
Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky a špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom - emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci zistí chybu vo svojej objednávke môže tie chyby opraviť písomnou formou (e-mailom).

Zmluva je uzatvorená momentom jej akceptácie (potvrdenie objednávky), o ktorej bude kupujúci vyrozumený  prostredníctvom e-mailu prípadne telefonicky. Zmluvné podklady v slovenskom jazyku Vám  budú zaslané na Vami uvedenú emailovú adresu uvedenú v objednávke.

Predávajúci je oprávnený do 15 dní od akceptácie objednávky odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade.

Dodacie podmienky POŠTOVNÉ A BALNÉ:

Tovar zasielame v rámci SR na dobierku. Na dodanie tovaru využívame služby kuriérskej spoločnosti Slovenskej pošty. Zásielku Vám doručí kuriér Slovenskej pošty. Zásielka sa doručuje 2x. V prípade, že Vás kuriér nezastihne na dodacej adrese, zásielku Vám po vzájomnej dohode ponechá na Vašej pošte podľa miesta bydliska. V SMS správe obdržíte číslo zásielky.Tovar obdržíte do 1 dňa od dňa expedovania zásielky. O expedovaní zásielky Vás budeme informovať emailom. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej doby je kupujúci okamžite informovaný. Tovar je dodávaný v kvalitných "bublinkových" obaloch a kartónových krabiciach, aby nedošlo k poškodeniu. Pokiaľ objednávka obsahuje viac produktov a nie sú všetky na sklade, objednávku vybavujeme po častiach, pričom okamžite posielame tovar, ktorý je na sklade a ostatný zasielame neskôr.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, resp. neprevzatím zásielky.
3. Za poškodenie zásielky zavinené pri doprave.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok.


Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť pri prebraní zásielky dopravcovi a nám.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Platobné podmienky:
Kúpna cena tovaru je splatná ihneď, ak sa jedná o dobierku.

Spôsob platby:
Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru.


Zľavy:
Ponúkame možnosť nakupovať so zvýhodnenými cenami, pokiaľ ste absolvovali vizážistický kurz alebo ste blogger. Pre bližšie informácie si pozrite sekciu NAŠI PARTNERI alebo sa informujte sa emailom na: sales@zoeva.sk.

Záruka, reklamácie:
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Potrebné doklady  zasielame elektronickou formou na Vami uvedenú emailovú adresu uvedenú v objednávke, preto Vás prosíme o korektné uvádzanie formy emailovej adresy.

 • Ak kupujúci zistí po prevzatí a otvorení zásielky, že tovar je poškodený, je povinný ihneď túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť našej spoločnosti emailom: obchod@zoeva.sk alebo telefonicky na tel.c.: 0948 331 882, ktorá ho následne bude informovať o ďalšom postupe pri riešení reklamácie.
 • Ak kupujúci zistí po prevzatí a otvorení zásielky, že mu nebol dodáný všetok tovar, ktorý si objednal a je uvedený na faktúre,  je povinný ihneď túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu e-mailom, ktorý ho následne bude informovať o ďalšom postupe pri riešení reklamácie.
 • Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný ihneď túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu formou e-mailu.

Reklamácie vybavujeme bezodkladne v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.
Pri reklamácii je nutné predložiť

 • kópiu predajného dokladu (faktúry)
 • stručný popis závady

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí. V prípade vrátenia peňazí bude na účet reklamujúceho zaslaná suma znížená o prepravné náklady, ktoré boli vynaložené na odoslanie zásielky.

Stornovanie objednávky:
Stornovať objednávku je možne do 24 hod.od prijatia objednavky, pokiaľ Vám nebol zaslaný potvrdzovací e-mail od predávajúceho, že tovar bol pripravený na zaslanie. Ak je tovar v štádiu "pripravený na zaslanie", nie je možné stornovať objednávku, keďže zásielka je už odovzdaná kuriérom a nie je možné zastaviť jej dodanie.

Ak aj naďalej chce kupujúci stornovať objednávku, treba postupovať podľa článku : "Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie."

Neprevzatím zásielky kupujúcim, kupujúci porušuje zmluvné podmienky a predávajúci ma plné právo na náhradu všetkých nákladov spojených s vybavením a zaslaním tovaru kupujúcemu.

Stornovanie zásielky kupujúci musí oznámiť emailom na obchod@zoeva.sk s uvedením čísla objednávky.


Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 • Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 anasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 • Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


Záverečné ustanovenia:

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky), za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

 

Obchodné podmienky platné od: 1.1.2014

MAKEUP AND MORE s.r.o.

Zlatá 622/55

96701 Kremnica

ICO: 46168834

DIC: 2023264100

IC DPH: SK2023264100


Yzg4N